1. Hướng dẫn trẻ đến các cuộc hẹn

2. Đi ra ngoài cộng đồng

3. ido ở xứ sở tự kỷ

4. Đối phó với các vấn đề cảm giác

5. Dạy trẻ về xoa dịu và an ủi

6. Dạy trẻ thói quen đi ngủ

7. Dạy trẻ hiểu các trạng thái cảm xúc

8. Chiến lược can thiệp tại nhà cho trẻ tự kỷ

9. Dạy trẻ biết không tự làm đau bản thân

10. Dạy trẻ biết giữ bình tĩnh

11. Thông tin chung

12. Dành nhiều thời gian cho gia đình

13. Dạy trẻ cùng nhau ăn uống

14. Dạy trẻ nội quy trong lớp học

15. Đưa ra lựa chọn

16. Sắp đặt

17. Giới thiệu chung

18. Dạy trẻ bắt chước và tham gia

19. Dạy trẻ kỹ năng cắt

20. Dạy trẻ kỹ năng dán

21. Dạy trẻ thu gọn đồ chơi

22. Dạy trẻ chơi ở bên ngoài

23. Kỹ năng vẽ, viết

24. Dạy trẻ kỹ năng xếp đồ vật

25. Gợi ý đồ chơi cho trẻ tại nhà

26. Dạy trẻ biết chơi đa dạng đồ chơi

27. Dạy trẻ biết chơi một mình đúng cách

28. Dạy trẻ chơi trò chơi giải quyết vấn đề

29. Dạy trẻ xếp khối hộp

30. Dạy trẻ biết hiểu và cùng tham gia

31. Dạy trẻ kỹ năng tô màu

32. Dạy trẻ tập trung

33. Dạy trẻ chơi giả vờ

34. Giới thiệu

35. Nhai và nuốt thức ăn

36. Ăn và uống

37. Chải chuốt bản thân

38. Đi vệ sinh

39. Thông tin chung

40. Dạy trẻ giao tiếp mắt

41. Dạy trẻ hiểu và làm theo hướng dẫn

42. Dạy trẻ biết yêu cầu

43. Dạy trẻ chào hỏi

44. Giao tiếp bằng tranh với trẻ

45. Thông tin chung

46. Dạy trẻ biết chờ đợi

47. Dạy trẻ chia sẻ và theo lượt

48. Dạy trẻ chơi với người khác

49. Bắt chước

50. Chơi theo lượt

51. Làm theo và tham gia

52. Giữ ngang tầm với bé

53. Ngắn gọn chậm rãi

54. Sa mạc nở hoa

LIÊN HỆ
+84-972 404 794
+84-972 404 794
quyet_0350_bk
quyetdvq
TƯ VẤN KHÓA HỌC