1. Hướng dẫn trẻ đến các cuộc hẹn

2. Đi ra ngoài cộng đồng

3. Đối phó với các vấn đề cảm giác

4. Dạy trẻ về xoa dịu và an ủi

5. Dạy trẻ thói quen đi ngủ

6. Dạy trẻ hiểu các trạng thái cảm xúc

7. Chiến lược can thiệp tại nhà cho trẻ tự kỷ

8. Dạy trẻ biết không tự làm đau bản thân

9. Dạy trẻ biết giữ bình tĩnh

10. Thông tin chung

11. Dành nhiều thời gian cho gia đình

12. Dạy trẻ cùng nhau ăn uống

13. Dạy trẻ nội quy trong lớp học

14. Đưa ra lựa chọn

15. Sắp đặt

16. Giới thiệu chung

17. Dạy trẻ bắt chước và tham gia

18. Dạy trẻ kỹ năng cắt

19. Dạy trẻ kỹ năng dán

20. Dạy trẻ thu gọn đồ chơi

21. Dạy trẻ chơi ở bên ngoài

22. Kỹ năng vẽ, viết

23. Dạy trẻ kỹ năng sắp xếp đồ vật

24. Gợi ý đồ chơi cho trẻ tại nhà

25. Dạy trẻ biết chơi đa dạng đồ chơi

26. Dạy trẻ biết chơi một mình đúng cách

27. Dạy trẻ chơi trò chơi giải quyết vấn đề

28. Dạy trẻ xếp khối hộp

29. Dạy trẻ biết hiểu và cùng tham gia

30. Dạy trẻ kỹ năng tô màu

31. Dạy trẻ tập trung

32. Dạy trẻ chơi giả vờ

33. Giới thiệu

34. Nhai và nuốt thức ăn

35. Ăn và uống

36. Chải chuốt bản thân

37. Đi vệ sinh

38. Thông tin chung

39. Dạy trẻ giao tiếp mắt

40. Dạy trẻ hiểu và làm theo hướng dẫn

41. Dạy trẻ biết yêu cầu

42. Dạy trẻ chào hỏi

43. Giao tiếp bằng tranh với trẻ

44. Thông tin chung

45. Dạy trẻ biết chờ đợi

46. Dạy trẻ chia sẻ và theo lượt

47. Dạy trẻ chơi với người khác

48. Bắt chước

49. Chơi theo lượt

50. Làm theo và tham gia

51. Giữ ngang tầm với bé

52. Ngắn gọn chậm rãi

53. Sa mạc nở hoa

LIÊN HỆ
+84-972 404 794
+84-972 404 794
quyet_0350_bk
quyetdvq
TƯ VẤN KHÓA HỌC