Trang Chủ :: Tham gia các hoạt động xã hội :: Thông tin chung

1. Dành nhiều thời gian cho gia đình

2. Dạy trẻ cùng nhau ăn uống

3. Dạy trẻ nội quy trong lớp học

4. Thông tin chung

Giới thiệu:

Trẻ nhỏ cần phát triển các kỹ năng xã hội trước khi trẻ đi học. Các kỹ năng như chờ đến lượt, chia sẻ và tương tác với bạn bè giúp trẻ phát triển kỹ năng học, cải thiện sức khỏe, niềm vui, động lực và phát triển các giá trị. Phụ huynh và giáo viên phải khuyến khích các mối quan hệ tích cực giữa trẻ và môi trường xã hội trong suốt những năm đầu đời.

Đánh giá hành vi của trẻ

Có một số lý do khiến trẻ tự kỷ gặp các vấn đề về hành vi trong các tình huống xã hội:

 • Trẻ tự kỷ gặp một số khó khăn trong giao tiếp.
 • Trẻ không thể chủ động tương tác (Ví dụ: chào bạn, rủ bạn chơi cùng).
 • Trẻ không thể sử dụng từ ngữ khi chơi.
 • Trẻ không hiểu các từ trừu tượng (Ví dụ: đợi, chia sẻ).
 • Trẻ tự kỷ thường có hành vi không phù hợp do:

 • Trẻ bị hạn chế cơ hội tiếp xúc với bạn bè.
 • Người lớn chấp nhận hành vi đó ở trẻ tự kỷ hoặc phản ứng lại khi trẻ đang có hành vi không phù hợp.
 • Trẻ tự kỷ có thể thiếu các kỹ năng cơ bản khác: Trẻ chậm phát triển và không thể theo kịp bạn bè về các kỹ năng vận động thô, vận động tinh và nhận thức.

  Cách dạy kỹ năng xã hội

  Giới thiệu kỹ năng mới (diễn tả và nói): Giải thích và diễn tả các kỹ năng thông qua những cách cụ thể để trẻ có thể hiểu được (“Chúng ta sẽ lần lượt chờ tới lượt chơi bóng. Hoa chơi bóng trước, và lần lượt tới các bạn khác”)

  Luyện tập nhiều sẽ giúp trẻ tiến bộ

 • Tạo cơ hội cho trẻ thực hành các kỹ năng tương tác xã hội, từ đó trẻ có thể áp dụng thường xuyên và tự nhiên.
 • Đặt cho trẻ câu hỏi như “Con có thể làm gì tiếp theo?”, “Làm thế nào để rủ bạn ấy chơi cùng?” hoặc “Chúng ta có thể làm gì?”.
 • Khuyến khích duy trì kỹ năng tương tác xã hội

 • Tiếp tục khen ngợi trẻ và theo dõi, khuyến khích trẻ duy trì các kỹ năng tương tác xã hội.
 • Luôn luôn khen ngợi kịp thời: “Cha/mẹ đã thấy con chia sẻ quả bóng với em. Con làm tốt lắm!”.
 • Chỉ nên khen ngợi và chú ý những hành vi tốt và phù hợp của trẻ, lờ đi những hành vi xấu.

 • 5. Dạy trẻ biết chờ đợi

  6. Dạy trẻ chia sẻ và theo lượt

  7. Dạy trẻ chơi với người khác

  LIÊN HỆ
  +84-972 404 794
  +84-972 404 794
  quyet_0350_bk
  quyetdvq
  TƯ VẤN KHÓA HỌC